Uzyskaj dostęp

do treści poradnika, który wspomaga pracę dyrektora przedszkola w ewaluacji wewnętrznej realizowanej w placówce.

Narzędzia do ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu

Ostatnie zmiany, wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego wpływają na sposób organizacji ewaluacji wewnętrznej w placówce. Jest to zadanie wyjątkowo trudne z uwagi na brak jasnych interpretacji oraz narzędzi do oceny stopnia realizacji działań w ramach 12 nowo sformułowanych wymagań MEN. Aby pomóc dyrektorom wywiązać się z tego obowiązku, oferujemy kompleksową publikację poradnikową. 

 

Zawartość publikacji:

  • Praktyczny wykaz zmian w prawie oświatowym, które będą obowiązywać w roku szkolnym 2013/2014,
  • Wytyczne do planowania nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014 zgodnie z rozporządzeniem z dnia 10 maja 2013 zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego,
  • Wskazówki do organizacji ewaluacji wewnętrznej  zgodnie z nową listą 12 wymagań MEN,
  • Analiza 12 nowych wymagań ewaluacyjnych MEN wraz z przejrzystym wykazem dokumentacji potwierdzającej spełnianie każdego z nich.

 

Ponad 70 dokumentów, w tym m.in.: 

  • Arkusze ewaluacyjne do każdego z 12 wymagań MEN,
  • Ankiety i kwestionariusze,
  • Przykładowe listy kontrolne spełniania poszczególnych wymagań,
  • Pytania kluczowe wraz z przykładowymi odpowiedziami do każdego z 12 wymagań.

 

Korzystając z „Narzędzi do ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu”:                                                       

 

Przygotujesz plan nadzoru pedagogicznego zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym

   

⇒ Dzięki praktycznym wskazówkom na   temat planowania nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014 oraz wzorcowemu dokumentowi

       

Zaplanujesz ewaluację każdego z 12 nowych wymagań określonych  przez MEN

     

  ⇒ Przy użyciu gotowych projektów ewaluacyjnych wraz z wykazem, jakie   zadania należy wykonać, by spełnić wymagania na poziomach     A-D

       

Zapoznasz się z wszystkimi zmianami prawnymi, które będą miały wpływ na organizację pracy przedszkola w roku szkolnym 2013/201

 

 ⇒ Z pomocą przejrzystego wykazu najważniejszych aktów prawnych

       

Skonstruujesz odpowiednie narzędzia do ewaluacji

 

 ⇒ Dzięki przykładowym  ankietom i kwestionariuszom

 

Dokonasz skutecznej analizy zgromadzonych danych

 ⇒ Przy użyciu gotowych narzędzi, opracowanych  przez specjalistów w zakresie badań społecznych

 

Autorzy:

Wiesława Mądrowska – nauczyciel  dyplomowany, specjalność wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,  oligofrenopedagog. Posiada 10-letnią praktykę na stanowisku dyrektora  Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w  Kołobrzegu, posiadającego certyfikat „Zachodniopomorskiej Placówki Jakości”.  Stworzyła „Program integracyjnego kształcenia i wychowania od przedszkola do  gimnazjum w Kołobrzegu”. Były wizytator i dyrektor Delegatury Kuratorium  Oświaty w Koszalinie, inspektor do spraw oświaty w Wydziale Edukacji, Kultury i  Sportu w Kołobrzegu. Redaktor Prowadzący czasopisma Doradca Dyrektora  Przedszkola. Obecnie dyrektor Przedszkola Rodzinnego Mądrowscy w Kołobrzegu.

Elżbieta Korczewska - nauczyciel wychowania  przedszkolnego, inspektor ds. oświaty w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu  Urzędu Miasta Kołobrzeg, nauczyciel dyplomowany, inspektor ds. oświaty w Wydziale  Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kołobrzeg, Redaktor Prowadzący  czasopisma Doradca Nauczyciela Przedszkola

Zenon Decyk - Ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator OKE,  konsultant ds. kadry kierowniczej oświaty, szkoleniowiec z prawa oświatowego  oraz organizacji i zarządzania oświatą.

Jan Lewandowski Konsultant ds. kadry kierowniczej, ewaluacji, prawa oświatowego, awansu  zawodowego DODN Filia w Legnicy, szkoleniowiec – edukator, wy­kładowca akademicki,  doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.